Προστασία Δεδομένων / Cookies 

Προστασία Δεδομένων

Η Miele δεν συλλέγει προσωπικά στοιχεία χωρίς τη συγκατάθεση σας!

1. Εμπιστευτικότητα

Η Miele κατά την εγγραφή του λογαριασμού σας στον ιστότοπο, συλλέγει προσωπικά σας στοιχεία, όπως όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τα χρησιμοποιεί για τη διαχείριση των παραγγελιών, την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, για διαδικασίες πληρωμών, για επικοινωνία με τους χρήστες σχετικά με παραγγελίες, προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές, καθώς και υποβολή συστάσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες από εσάς.

Επίσης, η Miele χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα και τις πληροφορίες για τη βελτίωση του ηλεκτρονικού καταστήματος της και της online πλατφόρμας συναλλαγών, για αποφυγή ή πρόληψη απάτης ή κατάχρησης σε βάρος του ιστότοπού της, καθώς και να επιτρέψει σε τρίτους να παρέχουν τεχνική υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες στον ιστότοπο της.

Ως "προσωπικές πληροφορίες" νοούνται οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό ενός ατόμου ή ενός ισοδύναμου. Προσδιορίσιμο πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα , ιδ ίως από έναν αριθμό αναγνώρισης ή μία ή περισσ ότερες παραμέτρους της σωματική του/της ταυτότητας, ψυχολογικής, ψυχικής, οικονομικής, πολιτιστικής ή κοινωνικής.

Η επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών είναι οποιαδήποτε εργασία ή σειρά λειτουργιών που εκτελούνται στα προσωπικά δεδομένα από αυτόματο ή μη αυτόματο μέσο όπως η συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, κατέβασμα (downloading), παροχή συμβουλών, χρήσης, αποκάλυψη σε τρίτους για μετάδοση, διανομή, σύνδεση ή συνδυασμό, αποκλεισμό, διαγραφή ή καταστροφή.

Η Miele κατανοεί τη σημασία της εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Για κάθε συναλλαγή, παρέχουμε ασφάλεια δεδομένων σε όλους τους χρήστες και διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών σας

δεδομένων.

Η Miele προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα με καλή πίστη. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Κατά την εγγραφή στο site για να κάνετε μια αγορά και συμπληρώνετε φόρμες προσωπικών πληροφοριών, οι χρήστες δηλώνουν σύμφωνοι, ότι όλα τα προσωπικά τους δεδομένα θα περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων Miele και παρέχουν την ελεύθερη, συγκεκριμένη και ρητή συγκατάθεσή τους ότι τα προσωπικά τους δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν από Miele και τους συμβατικούς εταίρους της Miele για:

Δραστηριότητες Marketing, λαμβάνοντας πληροφορίες ή εμπορικά μηνύματα (προσφορές, προωθητικές ενέργειες, διαφημιστικών και μάρκετινγκ μηνυμάτων από την Miele και τους συνεργάτες με τους οποίους Miele έχει σχέσεις κάθε είδους) στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχονται από τους χρήστες.

Συμμετοχή σε συνέδρια, προωθήσεις.

Αποστολή μη εμπορικών ή διοικητικών μηνυμάτων (αλλαγές τοποθεσίας, διοίκηση κ.λπ.).

Απαιτούμενα εσωτερικά στατιστικά για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών των παρεχόμενων από την Miele υπηρεσιών και την εικόνα του ιστότοπου ς της , και να δημιουργήσει νέες δυνατότητες, χαρακτηριστικά, προωθητικές ενέργειες, λειτουργικότητα και νέες υπηρεσίες.

Παρέχει πρόσβαση σε περιορισμένα τμήματα του ιστότοπου Έρευνα αγοράς. Παρακολούθηση δεδομένων πωλήσεων.

Η Miele μπορεί να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες στους διανομείς της και τους εταίρους της, σύμφωνα με τους όρους των συμφωνιών εμπιστευτικότητας, για την εκτέλεση ορισμένων δραστηριοτήτων από την Miele, αλλά χωρίς

περιορισμούς, για την επεξεργασία και την εκτέλεση εντολών, την παράδοση παραγγελιών, την ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών, παροχή βοήθειας μάρκετινγκ, ειδοποιήσεις e-mail ή SMS, πωλήσεις και ανάλυση πωλήσεων, πληρωμές με πιστωτικές κάρτες. Αυτοί οι εταίροι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που χρειάζονται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Η Miele θα αποκαλύψει τα στοιχεία του λογαριασμού σας και άλλες προσωπικές πληροφορίες της ζητηθεί ρητά από το νόμο ή για την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας και της ασφάλειας της. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για την πρόληψη της απάτης. Αυτό, βέβαια, δεν περιλαμβάνει την πώληση, ανταλλαγή ή άλλη αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών για εμπορικούς σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προσδιορίζονται.

2. Τεχνολογία

Η Miele χρησιμοποιεί τεχνολογίες Internet (όπως cookies, Java Script) για να σας διευκολύνει να εργάζεστε σε εφαρμογές στο Διαδίκτυο. Για το σκοπό αυτό, ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί Google Analytics και Google DoubleClick cookies (Spotlight / πρωτόκολλα). Οι υπηρεσίες Google Analytics (υπηρεσία ανάλυσης ιστού) και τα GoogleDoubleClick cookie , χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης αυτού του ιστότοπου. Αυτές οι αναφορές συγκεντρώνονται από τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπο της Miele, έτσι ώστε η Miele να μπορεί να ταιριάξει την προσφορά σας μέσω Internet ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τα δεδομένα που συλλέγονται αξιολογούνται για στατιστικούς σκοπούς και σε ανώνυμη μορφή. Με το Google Analytics, αυτό γίνεται μέσω της διεύθυνσης IP. Η Google δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί από την Google. Τα DoubleClick cookie δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία. Μερικές φορές, το cookie περιέχει επιπλέον

ένα ανώνυμο αναγνωριστικό για την αναγνώριση της καμπάνιας την οποία έχει επικοινωνήσει προηγουμένως με τον χρήστη. Είναι κανόνας ότι δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις λοιπές διαδικτυακές ενέργειες ενός συγκεκριμένου ατόμου.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Google Mime Advertising Remarketing Tags για τη Miele. Ο JavaScript remarketing κώδικας JavaScript που είναι αποθηκευμένος σε αυτόν τον ιστότοπο για σκοπούς επαναληπτικού μάρκετινγκ γίνεται μέσω ενός cookie στον υπολογιστή του χρήστη. Όλα τα δεδομένα συλλέγονται ανώνυμα, επομένως δεν είναι δυνατό να προσδιορίσουν συγκεκριμένα άτομα. Οι χρήστες μπορούν να εμποδίσουν τη χρήση cookies από τρίτους μέσω της σελίδας απενεργοποίησης του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης.

Γενικά, ο γενικός ορισμός των cookies και η χρήση τους καθορίζονται από την κοινότητα του IETF

1. Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας.

Υπάρχει μια βασική διαφορά μεταξύ δύο τύπων cookies:

1.1. Προσωρινά cookies: Αυτά τα cookies αποθηκεύονται προσωρινά κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας και στη συνέχεια διαγράφονται.

1.2. Μόνιμα Cookies: Αυτά τα cookie, παραμένουν επί μακρών στον υπολογιστή σας. 2. Πώς χρησιμοποιούμε cookies;

Σε γενικές γραμμές, διάφορες τεχνολογίες Internet (όπως cookies, Java Scripts) χρησιμοποιούνται από την Miele μόνο για να κάνουν τις Miele εφαρμογές internet να λειτουργούν καλύτερα και την βελτιστοποίηση τους.

Αυτό σημαίνει ότι το cookie μπορεί:

2.1. Να σας εντοπίσει όταν εισέλθετε στο κατάστημά μας και να σας βεβαιώσει ότι είναι έγκυρο και βελτιστοποιημένο για εσάς και ότι πληρούνται τα πρότυπα ασφαλείας.

2.2. Να μην ξεχάσει τα προϊόντα που έχετε προσθέσει στο καλάθι ή στο σημειωματάριό σας.

2.3. Να κάνει τον ιστότοπο να εμφανίζει την ποσότητα των προϊόντων που μπορείτε να προσθέσετε στο καλάθι ή στη λίστα επιθυμιών.

2.4. Να μην ξεχάσει τη γλώσσα που επιλέξατε κατά τη διάρκεια της συνόδου, ώστε να μπορείτε να πλοηγηθείτε εύκολα στον ιστότοπό μας.

2.5. Για ανάλυση δεδομένων, όπως αναλυτικά στοιχεία επισκεψιμότητας στις ιστοσελίδες μας ή στους ιστότοπους που επισκέπτονται συχνότερα. Χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπού μας. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google (Google's web analytics). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google's web analytics, ανατρέξτε στην ενότητα "Απόρρητο".

3. Διαχείριση cookies

Στα περισσότερα μενού των προγράμματος περιήγησης, υπάρχουν επιλογές για τη ρύθμιση των cookies. Συνήθως, το πρόγραμμα περιήγησης έχει τις ακόλουθες επιλογές ρύθμισης:

3.1. Προβολή cookie
3.2. Να επιτρέψει τα cookies
3.3. Απενεργοποίηση όλων η μερικών cookies
3.4. Απενεργοποίηση όλων των cookies όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης

3.5. Αποκλεισμός cookies
3.6. Λήψη ειδοποίησης όταν αποσταλεί ένα cookie 3.7. Απόρριψη παρακολούθησης αναλύσεων ιστού

Σημείωση: Αν έχετε μπλοκάρει τα cookies μας στο πρόγραμμα περιήγησής σας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέρη των ιστοσελίδων μας ή την μη εγγυημένη χρήση των χαρακτηριστικών που αναφέρονται στα σημεία 2.1 έως 2.4. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο ιστότοπος να μην μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Εάν χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Διαγραφή όλων των cookies" στο πρόγραμμα περιήγησής σας, οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης διαγράφονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Εκτός και αν δεν εμποδίζεται η χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, το σύστημά μας στέλνει cookies όταν επισκέπτεστε τον

ιστότοπό μας. 5. Προστασία

Η Miele εγγυάται την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από απώλεια, καταστροφή, παραποίηση, χειραγώγηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη.

6. Παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες

Παραπομπές (αποκαλούμενες hyperlinks) από τις ιστοσελίδες της Miele μπορεί να σας συνδέσουν με ιστοσελίδες άλλων εταιριών. Η Miele δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους και για την πολιτική τους προστασίας δεδομένων. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή καταγγελίες που αφορούν στην προστασία δεδομένων της Miele, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο για τα θέματα αυτά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

7.Περαιτέρω ανάπτυξη στις τεχνολογίες του διαδικτύου (internet)/ στρατηγική ασφάλειας δεδομένων Η περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογιών του διαδικτύου, σαφώς, επηρεάζει τη στρατηγική ασφάλειας δεδομένων. Αν προκύψουν οποιεσδ ήποτε αλλαγές /τροποποιήσεις της πολιτικής μας, θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα σε αυτή τη σελίδα.

8. Αποποίηση ευθύνης

Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, για να διασφαλιστεί η ορθότητα των πληροφοριών. Όμως, λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων, διατηρεί η Miele το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα και στα τεχνικά δεδομένα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Προστασία Δεδομένων / Cookies · Cookies

Cookies

Your setting for cookies on this website

Cookies requiring consent Activate Deactivate

Cookies που δεν απαιτούν έγκριση σε αυτόν τον ιστότοπο

Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας που ζητά ρητά ο χρήστης.

Αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα:

• Cookie εισόδου χρήστη: Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση εισόδου του χρήστη, π.χ. κατά τη συμπλήρωση των εντύπων ή κατά τη χρήση του καλαθιού αγορών, υπό την προϋπόθεση ότι τα cookies αποθηκεύονται μόνο για μία περίοδο λειτουργίας ή για λίγες ώρες.

• Cookies ταυτοποίησης: χρησιμεύουν για την αναγνώριση του χρήστη για τη διάρκεια της συνόδου μόλις συνδεθεί.

• Cookies ασφαλείας: Προστατεύουν την κατάχρηση κατά τη σύνδεση.
• Cookies πολυμέσων: Χρησιμοποιούνται για την προβολή περιεχομένου πολυμέσων .

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε τα cookies προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

Αποδεκτά cookies σε αυτόν τον ιστότοπο

• Τα cookies, τα οποία σύμφωνα με καθαρά νόμιμο ορισμό δεν είναι απολύτως απαραίτητα για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπο, εκπληρώνουν σημαντικά καθήκοντα. Χωρίς αυτά τα cookies, οι λειτουργίες που επιτρέπουν την άνετη πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες. Οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει, όπως μια επιλογή γλώσσας, δεν θα μπορούν να αποθηκευτούν και γι 'αυτό πρέπει να ερωτηθούν ξανά σε κάθε σελίδα. Επιπλέον, δεν θα έχουμε πλέον την ευκαιρία να ανταποκριθούμε σε εσάς με εξατομικευμένες προσφορές.