Κατά την αγορά του Πιστοποιητικόυ τεχνικής κάλυψης MSC (Miele Service Certificate ) από εξειδικευμένο λιανοπωλητή ή από το κατάστημά Miele , θα λάβετε ένα έντυπο με τον προσωπικό σας κωδικό εγγραφής. Για να ενεργοποιήσετε την τεχνική κάλυψη για τη συσκευή σας Miele ,πρέπει  να καταχωρίσετε τον προσωπικό κωδικό  σας και να εισάγετε τον σειριακό αριθμό της συσκευής σας στην επίσημη ιστοσελίδα μας  στο διαδίκτυο .Θα βρείτε τον προσωπικό σας κωδικό εγγραφής στον φάκελο του πιστοποιητικού τεχνικής κάλυψης Miele.

Το πιστοποιητικό κάλυψης MSC  κρατήστε  το μαζί με την απόδειξη αγοράς της συσκευής  σας.Το πιστοποιητικό MSC και  η απόδειξη αγοράς να παρουσιάζεται κατά την επίσκεψή του επίσημου εξειδικευμένου τεχνικού .

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την εύρεση του σειριακού αριθμού της συσκευής σας, πατήστε εδώ!

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες απο μια συσκευές MIELE  ( με τα κουμπιά plus minus   )  εάν συμπεριλαμβάνοται στο ίδιο τιμολόγιο.

 
Κωδικός εγγραφής Σειριακός αριθμός της συσκευής σας Αριθμός Μοντέλου